Cenník právnych služieb

Odmena za právne služby sa určuje podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Odmena, môže byť stanovená ako:

  • tarifná odmena - stanovená podľa hodnoty veci a počtu úkonov právnej služby
  • hodinová odmena - stanovená podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby
  • paušálna odmena - stanovená za úplné vybavenie veci, alebo za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období
  • podielová odmena - stanovená vo forme podielu na hodnote veci
  • kombinovaná odmena

Cenník vybraných právnych služieb:

V cenníku uvádzame iba vybrané právne služby nakoľko vo väčšine prípadoch sa odmena za poskytnuté právne služby dohaduje individuálne podľa špecifík každého prípadu.

Právna služba Cena*
Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) od 69 EUR
Zápis zmien do obchodného registra od 120 EUR
Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra od 90 EUR
Zápis partnera verejného sektora do RPVS od 360 EUR
Likvidácia spoločnosti od 300 EUR
Zlúčenie spoločností od 300 EUR
Autorizácia zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti 0,1 % z kúpnej ceny
min. 150 EUR
Advokátska úschova ako spôsob úhrady kúpnej ceny 0,05 % z hodnoty
min. 50 EUR
Právny audit nehnuteľnosti od 190 EUR
Vypracovanie zmluvy od 120 EUR
Pripomienkovanie zmluvy od 60 EUR

* Ceny nezahŕňajú súdne a správne poplatky.

Odmena advokáta pri vymáhaní pohľadávok

Vo väčšine prípadov nepožadujeme žiadne preddavky ani zálohy. Naša odmena je závislá od reálneho vymoženia pohľadávky. Odmena za vymáhanie pohľadávky je najčastejšie stanovená ako podielová alebo tarifná.

  • tarifná odmena - stanovená podľa hodnoty veci a počtu úkonov právnej služby. Dlh dlžníka sa zvyšuje o trovy advokáta a klient tak dostane 100 % pohľadávky. Našu odmenu teda zaplatí Váš dlžník.
  • podielová odmena - stanovená vo forme podielu z vymoženej pohľadávky. Podielová odmena sa spravidla pohybuje vo výške od 5 % až do 20 % z vymáhanej pohľadávky.

 

Požiadajte o cenovú ponuku

Vyžiadajte si individuálnu cenovú ponuku. Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára.

Odoslaním správy súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom vybavenia Vášho podnetu.

 

 


Máte záujem o konzultáciu? Potrebujete poradiť?

Tieto webstránky používajú súbory Cookies. Bližšie informácie nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov. ROZUMIEM