Rozvod manželstva - Rozvodový právnik

Rozvod manželstva je jedna z najzložitejších etáp v živote človeka. Účasť advokáta môže prispieť k lepšiemu a rýchlejšiemu uplatneniu vašich práv v konaní o rozvod manželstva.

Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí.

Návrh na rozvod (žiadosť o rozvod) je možné podať i bez predchádzajúcej dohody manželov, ako aj proti vôli druhého manžela. Súd vždy skúma individuálne príčiny rozvratu manželstva, bez ohľadu na to, či bol podaný návrh so súhlasom alebo bez súhlasu druhého manžela.

Naša advokátska kancelária vám poskytne kompletné právne služby vo veci rozvodu manželstva, úpravy rodičovských práv a povinností k maloletým deťom a vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM).

Prečo využiť služby advokáta v rozvodovom konaní:

 • Advokát naformuluje návrh na rozvod tak, aby nevznikli zbytočné prieťahy v konaní a rozvod prebehol čo najhladšie a najrýchlejšie.
 • Rozvodový právnik má skúsenosti s vašou situáciou. To čo riešite teraz vy, riešilo už veľa ľudí pred vami.
 • Advokát vás prevedie celým rozvodovým konaním a pripraví vás na nepríjemné situácie na pojednávaní.
 • Rozvodový právnik bude vašou oporou na súdnom pojednávaní.

V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.

Po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva môžu bývalí manželia vykonať vyporiadanie ich zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

V oblasti rodinného práva vám poskytneme aj nasledovné právne služby:

 • Rozvod bezdetného manželstva
 • Rozvod manželstva a úprava rodičovských práv a povinností k maloletým deťom
 • Určenie výživného na plnoleté dieťa, zrušenie výživného na plnoleté dieťa
 • Zvýšenie výživného na maloleté dieťa, zníženie výživného na maloleté dieľa
 • Určenie príspevku na výživu rozvedeného manžela / manželky
 • Úprava styku s maloletým dieťaťom
 • Zmena priezviska manželky po rozvode
 • Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
 • Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) počas manželstva

 

Potrebujete poradiť?

V prípade ak máte v súvislosti s rozvodom manželstva otázky, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky.

Odoslaním správy súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom vybavenia Vášho podnetu.

 

 


SÚVISIACE SLUŽBY

Máte záujem o konzultáciu? Potrebujete poradiť?

Tieto webstránky používajú súbory Cookies. Bližšie informácie nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov. ROZUMIEM