Začiatok podnikania - poradenstvo

Na začiatku podnikania máte určite kopec otázok. My Vám poskytneme odborné právne poradenstvo od výberu vhodnej právnej formy až po zápis do obchodného registra.

Nasledovné právne služby Vám poskytneme na začiatku Vášho podnikania:

Výber vhodnej právnej formy

Výber vhodnej právnej formy

Na začiatku podnikania si musíte zvoliť vhodnú formu Vášho podnikania. S právnym poradensntvom pre začínajúcich podnikateľov máme bohaté skúsenosti. Pomohli sme už viac ako stovke začínajúcich podnikateľov. Poznáme výhody aj nevýhody jednotlivých právnych foriem. Poradíme Vám s výberom tej správnej pre Vás.

Založenie živnosti

Založenie živnosti

Živnosť alebo aj samostatná zárobková činnosť je najzákladnejšou formou podnikania. Výhodami podnikania formou živnosti sú najmä rýchlosť a jednoduchosť zriadenia a ukončenia tejto formy podnikania, možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane a paušálnych výdavkov.

Založenie s.r.o.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Spoločnosť s ručením obmedzeným je na Slovensku jednou z najrozšírenejších právnych foriem výkonu podnikateľskej činnosti. Patrí medzi kapitálové spoločnosti s povinným minimálnym základným imaním vo výške 5 000 EUR. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť minimálne jedna osoba, avšak maximálne 50 osôb. Medzi povinne vytvárané orgány spoločnosti patrí valné zhromaždenie a konatelia. Viac info >>

Založenie k.s.

Založenie komanditnej spoločnosti (k.s.)

Komanditná spoločnosť má znaky osobnej aj kapitálovej spoločnosti. Spoločnosť musí mať minimálne dvoch spoločníkov, z ktorých jeden je komplementár a jeden komanditista. Komplementár sa podieľa na podnikaní osobne bez povinnosti vkladu. Komanditista musí vložiť vklad najmenej vo výške 250 EUR. Výhodou tejto právnej formy je najmä nízke základné imanie a možnosti daňovej optimalizácie.

Založenie v.o.s.

Založenie verejnej obchodnej spoločnosti (v.o.s.)

Verejná obchodná spoločnosť patrí medzi osobné spoločnosti v ktorej podnikajú aspoň dve osoby pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti celým svojim majetkom. Spoločníkmi môžu byť fyzické alebo právnické osoby. Výhodou je najmä absencia základného imania a jednoduchá riadiaca štruktúra, keďže spoločnosť nie je povinná vytvoriť žiadne orgány.

Založenie a.s.

Založenie akciovej spoločnosti (a.s.)

Akciová spoločnosť je veľmi obľúbenou právnou formou výkonu podnikateľskej činnosti. Patrí medzi kapitálové spoločnosti s povinným minimálnym základným imaním vo výške 25 000 EUR. Akciovú spoločnosť môže založiť minimálne jedna právnická osoba alebo dve fyzické osoby. Medzi povinne vytvárané orgány spoločnosti patrí valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada. Táto právna forma je vhodná pri realizácii náročnejších projektov.

Založenie j.s.a.

Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie (j.s.a.)

Jednoduchá spoločnosť na akcie je na Slovensku relatívne novou právnou formou. Patrí medzi kapitálové spoločnosti a hodnota zakladného imania musí byť aspoň 1 EUR. Jednoduchú spoločnosť na akcie môže založiť aj jedna fyzické osoby (na rozdiel od akciovej spoločnosti). Medzi povinne vytvárané orgány spoločnosti patrí valné zhromaždenie a predstavenstvo. Na rozdiel od akciovej spoločnosti, dozorná rada nie je povinne zriaďovaným orgánom spoločnosti. Táto právna forma je vhodná aj pre začínajúcich podnikateľov bez väčšieho kapitálu, ktorí majú záujem získať investora, keďže právna úprava umožňuje voľnejšie upraviť jednotlivé práva a povinnosti spojené s jednotlivými akciami.

Založenie družstva

Založenie družstva

Družstvo je podľa Obchodného zákonníka spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Členom družstva musí byť najmenej päť fyzických osôb alebo dve právnické osoby. Zapisované základné imanie musí byť minimálne vo výške 1 250 EUR. Medzi výhody podnikania prostredníctvom družstva patrí najmä nízke základné imanie a anonymita vlastníkov.

Zmena živosti na s.r.o.

Zmena živnosti na s.r.o.

Fyzické osoby - podnikatelia po rozbehnutí svojho podnikania častokrát presúvajú svoje podnikateľské aktvity na spoločnosť s ručením obmedzeným. Najčastejším dôvodom na transformáciu zo živnosti na s.r.o. je vznik povinnosti fyzickej osoby platiť vysoké zdravotné a sociálne odvody, ktoré je možné v s.r.o. optimalizovať. Medzi najjednoduchšie spôsoby prechodu na s.r.o. je najmä predaj podniku fyzickej osoby obchodnej spoločnosti alebo vklad podniku fyzickej osoby do novozakladanej spoločnosti s ručením obmedzeným.

Ready-made spoločnosti

Kúpa existujúcej spoločnosti

Najrýchlejším spôsobom začiatku podnikania prostredníctvom obchodnej spoločnosti je kúpa vopred založenej spoločnosti. Viac info >>

Registrácia ochrannej známky

Registrácia ochrannej známky

Označenie, ktoré odlišuje Vaše tovary a služby od ostatných podnikateľov si môžte ochrániť zapísaním do registra ochranných známok vedeného Úradom priemyselného vlastníctva SR.

Príprava zmluvnej dokumentácie

Príprava zmluvnej dokumentácie

Investícia do kvalitnej zmluvnej dokumentácie sa Vám mnohonásobne vráti v prípade sporu s problémovým obchodným partnerom.


Výhody založenia spoločnosti prostredníctvom našej advokátskej kancelárie:


 

Potrebujete poradiť?

Nie ste si istý, aká je správna forma pre Vaše podnikanie? Máte záujem o poradenstvo ohľadom začatia podnikania? Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky.

Odoslaním správy súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom vybavenia Vášho podnetu.

 

 


Máte záujem o konzultáciu? Potrebujete poradiť?

Tieto webstránky používajú súbory Cookies. Bližšie informácie nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov. ROZUMIEM