Založenie s.r.o.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) je proces, ktorý si vyžaduje odborné vedomosti a prax. Počas procesu zakladania spoločnosti je potrebné pripraviť množstvo dokumentov a následne navštíviť niekoľko úradov a súd. Pokiaľ chcete mať spoločnosť založenú odborne a rýchlo, využite služby našej advokátskej kancelárie.

Naša advokátska kancelária za Vás vybaví kompletné založenie s.r.o. za nižšiu cenu ako keby ste si spoločnosť zakladali sami, a to vďaka úspore na súdnych poplatkoch vo výške 50 % pri využití elektronickej komunikácie. Proces zakladania spoločnosti prostredníctvom našej advokátskej kancelárie trvá spravidla 10-15 pracovných dní. V prípade, ak spoločnosť potrebujete mať pripravenú skôr, využite našu ponuku ready-made spoločností (vopred založené spoločnosti, ktoré majú pridelené IČO, DIČ a splatené základné imanie).

Spoločnosť Vám založíme kdekoľvek na Slovensku a to aj bez potreby osobného stretnutia. Vašou úlohou bude len podpísanie pripravených dokumentov. Dokumenty môžte podpísať elektronicky prostredníctvom občianskeho preukazu s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo klasicky u notára príp. na obecnom úrade.

Výhody založenia spoločnosti prostredníctvom našej advokátskej kancelárie:

 • Ako advokátska kancelária máme oprávnenie na poskytovanie právnych služieb.
 • Máme niekoľko ročné skúsenosti s právom obchodných spoločností. Skúsenosti a stovky spokojných klientov sú zárukou odbornosti.
 • Vašu spoločnosť založíme rýchlo a bez starostí.
 • Pri zakladaní s.r.o. u nás môžte očakávať okrem úspory času aj úsporu peňazí. Vďaka našej elektronickej komunikácii s úradmi, Vy ušetríte aj viac ako 200 EUR na súdnych a správnych poplatkoch.
 • Sme poistení pre prípad spôsobenia škody pri výkone povolania s poistným krytím až do výšky 330 000 EUR.
 • Aj napriek tomu, že uprednostňujeme osobné stretnutie, niektoré služby vieme poskytnúť aj na diaľku.

Postup a cena

Ako celý proces prebieha?

 1. Vyplňte formulár k založeniu s.r.o. alebo nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára príp. emailom.
 2. Na základe Vami poskytnutých dokladov vygenerujeme zakladateľské dokumenty, ktoré Vám pošleme emailom.
 3. Dokumenty podpíšete elektronicky občianskym preukazom s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo u notára príp. na obecnom úrade.
 4. Po prijatí podpísaných dokumentov od Vás, zabezpečíme všetko ostatné za Vás.
 5. Po zápise Vašej spoločnosti do obchodného registra Vám doručíme výpis z obchodného registra emailom alebo poštou.

Cena za založenie s.r.o. je od 69 EUR a súdny poplatok je vo výške 150 EUR.

Cena zahŕňa:

 • ONLINE poradenstvo advokáta pri správnom výbere obchodného mena, predmetov podnikania, vlastníckej štruktúry, atď.,
 • vygenerovanie potrebných dokumentov, ktoré boli vypracované advokátom,
 • vypracovanie a podanie ohlásenia živností, vrátane registrácie pre daň z príjmov,
 • vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Vyplniť formulár k založeniu s. r. o.

Ako celý proces prebieha?

 1. Kontaktujete nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky. My si od Vás vyžiadame potrebné doklady.
 2. Na základe Vami poskytnutých dokladov vypracujeme zakladateľské dokumenty.
 3. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie alebo na diaľku. Niektoré podpisy bude nutné osvedčiť u notára alebo na obecnom úrade.
 4. Po prijatí podpísaných dokumentov od Vás, zabezpečíme všetko ostatné za Vás.
 5. Po zápise Vašej spoločnosti do obchodného registra Vám odovzdáme výpis z obchodného registra osobne alebo poštou.

Cena za založenie s.r.o. je od 140 EUR a súdny poplatok je vo výške 150 EUR.

Cena zahŕňa:

 • poradenstvo advokáta pri správnom výbere obchodného mena, predmetov podnikania, vlastníckej štruktúry, atď.,
 • vypracovanie potrebných dokumentov advokátom,
 • vypracovanie a podanie ohlásenia živností, vrátane registrácie pre daň z príjmov,
 • vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) je na Slovensku jednou z najrozšírenejších právnych foriem výkonu podnikateľskej činnosti. Patrí medzi kapitálové spoločnosti s povinným minimálnym základným imaním vo výške 5 000 EUR. Základné imanie spoločnosti je tvorené vkladmi spoločníkov. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť minimálne jedna osoba, avšak maximálne 50 osôb. Medzi povinne vytvárané orgány spoločnosti patrí valné zhromaždenie a konatelia.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, rozhoduje o najdôležitejších otázkach počas trvania spoločnosti a je tvorené všetkými spoločníkmi spoločnosti. Spoločníci sú osoby, ktoré sa podieľajú na spoločnosti vkladom a sú v podstate majiteľmi spoločnosti. Konatelia sú štatutárnymi orgánmi spoločnosti, ktorí riadia spoločnosť a konajú v mene spoločnosti navonok (uzatvárajú právne úkony, podpisujú zmluvy, atď.). Konateľom môže byť aj spoločník, alebo to môže byť osoba odlišná od osoby spoločníka.

 

Potrebujete poradiť?

Nie ste si istý, či s.r.o. je správna forma pre Vaše podnikanie? Máte záujem o poradenstvo ohľadom založenia spoločnosti? Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky.

Odoslaním správy súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom vybavenia Vášho podnetu.

 

 


SÚVISIACE SLUŽBY

Máte záujem o konzultáciu? Potrebujete poradiť?

Tieto webstránky používajú súbory Cookies. Bližšie informácie nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov. ROZUMIEM