Zápis partnera verejného sektora do RPVS

Register partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je informačný systém zriadený zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ktorého účelom je odhaľovanie fyzických osôb, ktoré ovládajú subjekty obchodujúce s verejným sektorom - štátom, Európskou úniou, obcami, vyššími územnými celkami, atď.

Partner verejného sektora

Partnerom verejného sektora je najmä osoba, ktorá obchoduje so štátom, prijíma majetok a peniaze zo štátneho rozpočtu, príp. rozpočtu EÚ, ale aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Medzi parnera verejného sektora patrí napríklad:

 • dodávateľ alebo subdodávateľ vo verejnom obstarávaní,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zdravotná poisťovňa,
 • nadobúdateľ pohľadávky voči verejnému sektoru,
 • koncesionár, ktorý uzatvoril koncesnú zmluvu s verejným obstarávateľom,
 • osoba, ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, alebo rozpočtu Európskej únie,
 • osoba, ktorá prijíma majetok alebo iné práva od subjektu verejnej správy.

Jedným z kritérií, či sa uvedené osoby považujú za partnera verejného sektora je hodnota plnenia, ktorá musí pri jednorázovom plnení prevyšovať sumu 100 000 EUR, a pri čiastkovom alebo opakujúcom sa plnení sumu 250 000 EUR.

Registrácia

Registrácia partnera verejného sektora do RPVS sa vykonáva na základe návrhu na zápis, ktorý podáva oprávnená osoba. Naša advokátska kancelária je oprávnenou osobou na podanie návrhu na zápis do RPVS v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

Všetci partneri verejného sektora sú povinní zapísať sa do registra partnerov verejného sektora. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedajú samotný partneri verejného sektora ale aj ich štatutárne orgány - konatelia, predstavenstvo.

Postup a cena

Ako celý proces prebieha?

 1. Kontaktujete nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky. My si od Vás vyžiadame potrebné doklady.
 2. Na základe Vami poskytnutých informácií a dokladov vypracujeme potrebné dokumenty. Určíme, či sa Vás povinnosť zápis týka a následne identifikujeme konečného užívateľa výhod.
 3. Podpíšete nami pripravené dokumenty.
 4. Zabezpečíme zápis partnera verejného sektora do RPVS.

Cena za zápis partnera verejného sektora do RPVS je od 360 EUR.

Cena zahŕňa:

 • poradenstvo advokáta pri správnom určení konečného užívateľa výhod,
 • vypracovanie potrebných dokumentov,
 • vypracovanie návrhu na zápis partnera verejného sektora do RPVS,
 • podanie návrhu na zápis partnera verejného sektora do RPVS.

Podanie návrhu na zápis partnera verejného sektora do RPVS nepodlieha súdnemu ani správnemu poplatku.

 

Potrebujete poradiť?

Nie ste si istý, či sa Vás povinnosť zápisu týka? Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky.

Odoslaním správy súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom vybavenia Vášho podnetu.

 

 


SÚVISIACE SLUŽBY

Máte záujem o konzultáciu? Potrebujete poradiť?

Tieto webstránky používajú súbory Cookies. Bližšie informácie nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov. ROZUMIEM